Arabian Horse Pedigree for MUSKS ANGEL EYES

SALON RASB*1412 Grey 1959 NEGATIV RASB*377 Grey 1945
NASEEM RASB*5 Grey 1922
TARASZCZA RASB*108 Grey 1937
SONATA RASB*433 Chestnut 1946
SKRZYP RASB*89 Chestnut 1936
ODALISKA RASB*208 Bay 1941
*MUSCAT AHR*177179 Chestnut 1971
MALPIA RASB*1349 Chestnut 1958 PRIBOJ RASB*313 Chestnut 1944
PIOLUN RASB*75 Chestnut 1934
RISSALMA RASB*64 Chestnut 1932
MAMMONA RASB*168 Bay 1939
OFIR PASB*573 Bay 1933
KRUCICA PASB*201 Chestnut 1929
SIR MUSK AHR*198110 Chestnut 1979
TORNADO AHR*33449 Grey 1965 *BASK AHR*25460 Bay 1956
WITRAZ PASB*901 Bay 1938
BALALAJKA PASB*962 Grey 1941
*SILWARA AHR*12886 Grey 1955
DARGEE GSB*1202 Chestnut 1945
SILWA GSB*1472 Grey 1950
GOLD-N-FLAME AHR*96539 Chestnut 1973
GOLDN SILVER AHR*58338 Chestnut 1969 *SILVER DRIFT AHR*23494 Grey 1951
RAKTHA GSB*988 Grey 1934
SERAFINA GSB*1222 Chestnut 1945
AEGINA AHR*25083 Chestnut 1963
GA'ZI AHR*5162 Chestnut 1949
BINNI AHR*1815 Chestnut 1940
MUSKS ANGEL EYES AHR*331688 Bay 1985 
NIGA AHR*11972 Black 1957 NITEZ AHR*7447 Black 1952
*WITEZ II AHR*3933 Bay 1938
NAFA AHR*1448 Bay 1937
GALENA AHR*5366 Bay 1949
PHANTOM AHR*2186 Grey 1941
BALENA AHR*3291 Bay 1945
GARIS AHR*22912 Bay 1962
GALATINA AHR*9873 Grey 1955 FERZON AHR*7723 Grey 1952
FERNEYN AHR*2865 Grey 1944
FERSARA AHR*4104 Grey 1947
KAMA AHR*1260 Grey 1936
KHALIL AHR*629 Grey 1927
MERSHID AHR*386 Grey 1919
ALOVE LETTER AHR*175511 Bay 1978
GAMAAR AHR*25404 Bay 1963 NIGA AHR*11972 Black 1957
NITEZ AHR*7447 Black 1952
GALENA AHR*5366 Bay 1949
GAY-ROSE AHR*11891 Bay 1957
FERZON AHR*7723 Grey 1952
GALI-ROSE AHR*4619 Grey 1948
EL-LE-LOU AHR*95481 Chestnut 1973
EL LOUISA AHR*10421 Chestnut 1955 MALIK SHAH AHR*3573 Chestnut 1946
SAHAR AHR*1837 Chestnut 1940
MIRALAI AHR*1142 Chestnut 1935
ZAABA AHR*5275 Grey 1949
AABADAN AHR*2136 Chestnut 1941
DIKLAT AHR*2443 Grey 1942

Copyright © 1996-2011 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.